06 4179 1880 info@hansboudewijn.nl

Sound strategy starts with having the right goal.

Michael Porter is een icoon op het gebied van succesfactoren. Zijn quote beschrijft dat de beste strategie begint met het bepalen van het juiste doel. Wat wil jij bereiken?
Werken aan optimale dienstverlening helpt organisaties om sterker te worden. Iedere organisatie, ongeacht het type dienst of product dat men levert, kent diverse klanten en leveranciers met eigen verwachtingen over samenwerking en dienstverlening. Juist als organisaties sneller en efficiënter moeten werken, valt er door de inzet van moderne technologie veel te verbeteren.
Verbetering start met verandering. Hoewel verandering vaak gedreven wordt vanuit ICT, komen echte successen pas voort als er ook voldoende aandacht is voor mensen, processen en informatie. Als organisatieadviseur of projectleider werk ik graag mee aan verandering op het raakvlak van mensen en automatisering, waarbij heldere organisatiedoelen centraal staan.
Hans Boudewijn MSc
Organisatieadvies en projectleiding

Referenties
https://www.linkedin.com/in/hansboudewijn

Informatie management

 

 
Doel: een informatievoorziening die in de behoefte van de organisatie voorziet.

 

  • Het opzetten van een informatiestrategie die voldoet aan de kaders en wetgeving, maar toch praktisch uitvoerbaar is in de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie.
  • Het ontwerpen en implementeren van nieuwe applicaties, of het wijzigen van functionaliteiten in bestaande applicaties.
  • Het inrichten van een beheersorganisatie die op professionele wijze ondersteuning levert aan gebruikers, het systeem operationeel houdt en in staat is om het systeem structureel te verbeteren. (Zie ook: BiSL)
Doel: een proces dat aan verwachtingen voldoet en hoge kwaliteit levert, maar ook binnen de tijd en kosten blijft.

 

  • Het ontwerpen en inrichten van werkprocessen, die vervolgens dagelijks worden toegepast. Vaak hand in hand met ICT-hulpmiddelen om digitaal, plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken.
  • Het aansluiten van gewenste werkprocessen op de operationele, tactische en strategische doelen.
  • Het optimaliseren van werkprocessen, door kritisch te kijken naar de toegevoegde waarde van iedere stap. Niet altijd om kosten te besparen, maar vaak om de voorspelbaarheid en kwaliteit te verbeteren. (zie ook: lean six sigma)

Proces management

 

f
 

Change management

 

 
Doel: op gestructureerde wijze verandering brengen, met aandacht voor alle onderdelen van een systeem: techniek, proces en organisatie.

 

  • Niet alleen technische veranderingen in de lucht helpen, maar ook de procesmatige en organisatorische verandering begeleiden.
  • Het in kaart brengen van de afhankelijkheden en risico’s van verandering.
  • Het begeleiden van het change proces van begin tot einde; doel bepalen, meten en analyseren, verbeteren en de behaalde winst in stand houden (beheren).

Meer weten?

HBS

Mastkade 43
2102LR Heemstede

T 06 4179 1880
E info@hansboudewijn.nl

KvK 57172927